Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Xếp hạng – Được giải thích

Nền tảng PAMM tự động liệt kê những Bậc thầy và Người theo dõi hàng đầu dựa trên hiệu suất gần đây của họ. Mặc dù hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo thành công trong tương lai, nhưng đó là một hệ thống kết quả giao dịch có thể đo lường được.

Các thông số xếp hạng của Bậc thầy:

Tổng lợi nhuận (%): Lợi nhuận hiện tại của Tài khoản PAMM

Lợi nhuận hàng ngày (%): Lợi nhuận của ngày hôm trước

Kể từ khi mở: Số ngày đã trôi qua kể từ khi mở tài khoản

Thua lỗ tối đa: % chênh lệch giữa các mức Tổng lợi nhuận tối thiểu & tối đa, cho thấy mức tổn thất tối đa

Tỷ suất lợi nhuận (ROR): Tỷ lệ lợi nhuận & lỗ (dù đã thực hiện hay chưa thực hiện) trên các khoản phân bổ

Biểu đồ lợi nhuận: Lợi nhuận hiện tại của Tài khoản PAMM ở dạng xem biểu đồ

Các thông số xếp hạng của Người theo dõi:

Lợi nhuận: Lợi nhuận đầu tư của Người theo dõi trên các đề xuất

Biểu đồ lợi nhuận: Hiển thị lợi nhuận dưới dạng biểu đồ

Nhấp vào nút mở rộng trên các danh sách sẽ hiển thị các biểu đồ dữ liệu bổ sung trên tài khoản PAMM.

Bạn có thể chọn các khoảng thời gian để tăng hiệu quả phân tích dữ liệu được thu thập bởi nền tảng PAMM.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!