Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Nhà môi giới giới thiệu (IB) là gì?

Nhà môi giới giới thiệu là một chương trình hợp tác trong đó bạn có thể phát triển doanh nghiệp của mình và kiếm được chiết khấu cao khi mạng lưới của bạn mở rộng và khối lượng giao dịch của bạn tăng lên. Giới thiệu các nhà giao dịch mới với GKFX Prime, xây dựng mạng lưới của bạn như một nhà giao dịch chuyên nghiệp và phát triển quy mô hoạt động của bạn với chương trình hợp tác của chúng tôi. Chương trình IB cung cấp một hoạt động kinh doanh phụ hấp dẫn bên cạnh hoạt động giao dịch vốn đã thành công của bạn. Nó đồng nghĩa với việc tạo thêm doanh thu!

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!