Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Có phải trả thêm phí khi nạp tiền bằng thẻ tín dụng không?

Nạp tiền bằng thẻ tín dụng có thể khiến bạn phải trả các khoản phụ phí nhỏ do chênh lệch tỷ giá hối đoái. Đảm bảo tài khoản trên GKFX Prime và tài khoản ngân hàng được liên kết với thẻ tín dụng của bạn đang sử dụng cùng loại tiền tệ. Vui lòng kiểm tra với ngân hàng của bạn để biết thông tin chính xác nhất.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!