Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Làm sao để biết về các loại chi phí?

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mọi chi phí liên quan đến giao dịch nạp tiền hoặc rút tiền, khi/nếu chúng xảy ra. GKFX Prime không tính bất kỳ khoản phí hay hoa hồng nào cho việc nạp hoặc rút tiền. Các khoản phí đó do ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tính. Nạp tiền bằng thẻ tín dụng có thể khiến bạn phải trả các khoản phụ phí nhỏ do chênh lệch tỷ giá hối đoái. Khoản này do ngân hàng tính, không phải chúng tôi. Đảm bảo tài khoản trên GKFX Prime và tài khoản ngân hàng được liên kết với thẻ tín dụng của bạn đang sử dụng cùng loại tiền tệ. Vui lòng kiểm tra với ngân hàng của bạn để biết thông tin chính xác nhất.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!