Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Cách mở cửa sổ biểu đồ mới trên Metatrader

Đăng nhập vào nền tảng giao dịch và chuyển đến màn hình giao dịch. Mở cửa sổ Market Watch rồi kéo & thả cặp tiền ưa thích vào cửa sổ biểu đồ. Bạn sẽ thấy giá thị trường phản ánh và cập nhật ngay lập tức. Cách khác là nhấp chuột phải hoặc, đối với thiết bị di động, nhấn giữ cặp tiền trong cửa sổ Market Watch và chọn Cửa sổ biểu đồ.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!