Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Cách thay đổi mật khẩu tài khoản nhà đầu tư

Trước tiên, để thay đổi mật khẩu, bạn cần phải đăng nhập vào MetaTrader
Sau đó, chọn “TOOLS” ở thanh trên cùng

VN-FAQ1

Tiếp theo bấm vào “OPTIONS” >

VN-FAQ2

Bạn sẽ thấy ngay tab “SERVER”, sau đó nhấp vào ô “CHANGE” ,

VN-FAQ3

Sau khi chọn vào tag “CHANGE”, một hộp thoại sẽ mở ra, chọn “’Change investor password” và nhập mật khẩu hiện tại của bạn. Chi tiết tại hình bên dưới.
Nhập mật khẩu mới và xác nhận lại. Cuối cùng nhấn ok và tài khoản giao dịch của bạn đã được thay đổi.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!