Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Cài đặt hồ sơ trên nền tảng sẽ không lưu

Đây là vấn đề thường gặp đối với các nhà giao dịch không chạy nền tảng trên máy tính cá nhân của họ. MetaTrader không thể lưu cài đặt hồ sơ của bạn nếu bạn không phải là người dùng được ủy quyền trên máy tính đó. Để có thể lưu dữ liệu hồ sơ, bạn cần chạy chương trình với đặc quyền quản trị viên. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Webtrader để tránh được toàn bộ vấn đề này. Webtrader chỉ yêu cầu bạn sử dụng một trình duyệt.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!