Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Làm thế nào để thêm robot giao dịch tự động, còn gọi là Expert Advisors (EA)?

MetaTrader cung cấp các thuật toán mặc định, có thể được tìm thấy trong cửa sổ Điều hướng. Các thuật toán này được thiết kế bởi MetaQuotes, nhà xuất bản phần mềm. GKFX Prime cũng cung cấp các thuật toán hàng đầu miễn phí, do các chuyên gia độc lập trong ngành cung cấp cho bạn. Vui lòng liên hệ với quản lý tài khoản của bạn.
Để cài đặt EA, nhấp vào Tệp và Mở thư mục dữ liệu. Trong cửa sổ bật lên, chuyển đến thư mục phụ MQL4 (đối với MT4). Khởi động lại phần mềm. Khi bạn thêm EA vào biểu đồ, một hộp sẽ bật lên cho phép bạn thay đổi cài đặt của EA. Nếu bạn không muốn cho phép EA bắt đầu giao dịch thực thì đừng đánh dấu vào các ô Cho phép giao dịch thực và Cho phép nhập DLL.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!