Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Làm thế nào để thêm tài khoản mới trên MetaTrader 4?

Nền tảng đã yêu cầu bạn nhập chi tiết đăng nhập vào lần khởi chạy đầu tiên. Trong trường hợp bạn muốn chuyển từ tài khoản demo sang tài khoản thực, hãy nhấp vào ‘Tệp’, rồi chọn ‘Mở tài khoản’. Chọn GKFX Prime từ danh sách và đăng nhập bằng thông tin mới, sử dụng e-mail chúng tôi đã gửi. Đừng quên chuyển máy chủ từ phiên bản demo sang phiên bản thực.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!