Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Nền tảng nào phù hợp nhất đối với tôi? MT 4 hay MT 5?

MetaTrader 5 là bản phát hành chính thức mới nhất của nhà phát triển phần mềm MetaQuotes. Cả hai nền tảng đều dễ dàng bao quát những nội dung cơ bản về giao dịch trực tuyến và cung cấp dịch vụ hàng đầu, miễn phí. Đối với hầu hết các khách hàng bán lẻ chỉ sử dụng các chức năng cơ bản, thực sự không có gì khác biệt khi giao dịch với MT4 hoặc MT5. Xem so sánh.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!