Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Nền tảng nào tốt hơn? MT4 hay MT5?

Cả MT4 và MT5 đều là các bản phát hành chính thức của nhà phát triển phần mềm MetaQuotes. Cả hai nền tảng đều dễ dàng bao quát những nội dung cơ bản về giao dịch trực tuyến và cung cấp dịch vụ hàng đầu, miễn phí cho tất cả các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Đối với hầu hết các khách hàng bán lẻ, chỉ cần các chức năng cơ bản thôi là quá đủ rồi. Khi bắt đầu trải nghiệm giao dịch của bạn thì thực sự không có gì khác biệt trong việc sử dụng MT 4 hay MT 5. Bạn có muốn tìm hiểu thêm không? Hãy xem bảng so sánh tại đây.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!