Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Chỉ số là gì?

Các chỉ số là các nhóm chứng khoán cho cổ phiếu của các công ty hàng đầu được bó lại với nhau để cho thuận tiện. Các nhà giao dịch không sở hữu cổ phiếu, họ giao dịch CFD trên các giỏ này như Chỉ số Dow Jones ở Hoa Kỳ hoặc DAX30 ở Đức. Bạn có thể có một vị thế mua hoặc bán trên thị trường khi giao dịch chỉ số. Cổ phiếu của các công ty lớn nhất trong gói cũng thường có tác động lớn nhất đến giá cả.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!