Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Có những loại chênh lệch nào trong giao dịch Forex?

Có hai loại chênh lệch chủ yếu: cố định và khả biến. Chênh lệch cố định hầu như luôn giữ nguyên, bất kể điều kiện thị trường. Các nhà môi giới có các vị thế tương đối lớn có thể bù đắp cho sự thay đổi giá cả của thị trường và cung cấp cho khách hàng của họ các mức giá ổn định hơn. Mặt khác, chênh lệch khả biến phản ánh tính chất dễ biến động của thị trường Forex và có thể nới rộng hoặc thu hẹp trong suốt thời gian giao dịch. Loại này không phù hợp với các nhà giao dịch “lướt sóng” (scalper) – những nhà giao dịch cố gắng kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá ngắn hạn trên thị trường. GKFX Prime cung cấp cả chênh lệch cố định và khả biến dưới dạng tùy chọn tài khoản cho khách hàng.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!