Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Đòn bẩy là gì?

Thuật ngữ ‘Đòn bẩy’ trong giao dịch Forex và CFD có nghĩa là có thể giao dịch một khối lượng lớn hơn với khoản đầu tư ít hơn. Nhưng phần chênh lệch đó đến từ đâu? Nhà môi giới của bạn, GKFX Prime, cho bạn vay số tiền còn lại để bạn có thể giao dịch và kiếm nhiều lợi nhuận hơn trên thị trường Forex, bao nhiêu tùy thích. Xin lưu ý rằng đòn bẩy sẽ làm khuếch đại biến động giá. Điều này có nghĩa là lãi hoặc lỗ sẽ cao hơn tương ứng, tùy thuộc vào sự biến động của thị trường.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!