Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Forex là gì?

Forex là từ viết tắt của thị trường Ngoại hối (Foreign Exchange) Còn được gọi là FX hoặc giao dịch tiền tệ, thuật ngữ này mô tả thị trường trao đổi tiền tệ. Các vị thế mua và bán với giá thỏa thuận là cơ sở của thị trường ngoại hối. Đó là một mạng lưới kỹ thuật số phi tập trung bao gồm các ngân hàng, nhà môi giới và nhà giao dịch, trao đổi hơn 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!