Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Giá cả hàng hóa được xác định như thế nào?

Giá cả tùy thuộc vào các sự kiện kinh tế và chính trị quốc tế. Các quốc gia sản xuất các nguyên liệu thô và hàng hóa này chắc chắn là có tác động lớn hơn đến giá cả. Tuy nhiên, giống như bất kỳ tài sản nào khác, yếu tố chính là mối quan hệ giữa cung & cầu. Khi các tài sản được ghép cặp với Đô la Mỹ, giá của Đô la Mỹ cũng đóng một vai trò rất lớn trong thị trường hàng hóa. Các điều kiện thời tiết và thay đổi theo mùa vụ cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!