Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Giao dịch Forex có những lợi thế gì?

Các nhà môi giới cung cấp ‘giao dịch ký quỹ’, cung cấp đòn bẩy cho khách hàng. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch Forex có thể đảm nhận các vị thế lớn hơn so với các khoản đầu tư thực tế của họ trên thị trường. Không giống như các phương thức đầu tư truyền thống, bạn có thể kiếm lời ngay cả khi tài sản (trong trường hợp này là cặp FX) trên thực tế đang giảm giá trị.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!