Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Giao dịch ngoại hối diễn ra như thế nào?

Khi giao dịch tiền tệ, bạn đầu cơ dựa trên giá cả. Bạn mở một thế trường vị (mua) hay đoản vị (bán), giả sử giá trị của đồng tiền đó sẽ tăng hoặc giảm. Khi hàng triệu nhà giao dịch Ngoại hối khác mở các vị thế giống như bạn, giá được đặt như một kết quả chung từ vị thế của tất cả mọi người.

Hãy nghĩ về nó như một ‘trò chơi kéo co’ trong đó hàng triệu nhà giao dịch đang giữ một sợi dây. Một bên là mua còn một bên là bán. Khi một nhà giao dịch mở một vị thế, họ nắm lấy một đầu của sợi dây. Khi hài lòng với mức giá hiện tại, họ đóng vị thế và do đó ‘thả’ bỏ sợi dây.

Nếu không có cơ quan quản lý chính thức hoặc nhà nước tham gia vào, đây gần như là cách xác định giá cả. Nhưng không phải ai cũng đầu tư một khoản như nhau… Các khoản đầu tư lớn hơn chắc chắn sẽ tác động đến hướng và giá cả của thị trường nhiều hơn một chút so với các khoản đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, thị trường sâu đến mức ngay cả những người chơi lớn nhất cũng không bao giờ có thể định hình hoặc lũng đoạn thị trường.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!