Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Hàng hóa là gì?

Hàng hóa là các tài sản giao dịch được phân nhóm theo ba danh mục: năng lượng, kim loại và nông nghiệp. Thay vì mua những tài sản này trên thực tế, bạn có thể kiếm lợi nhuận bằng cách giao dịch CFD trên giá của chúng. Các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, lúa mì và đường được gọi là ‘hàng hóa mềm’ trong khi vàng, bạc và dầu được coi là hàng hóa cứng.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!