Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Làm thế nào để đặt lệnh giao dịch?

Sau khi thiết lập nền tảng giao dịch và nạp tiền, bạn có thể bắt đầu giao dịch Forex và các thị trường CFD khác. Mở cửa sổ Lệnh mới trong MetaTrader và chọn công cụ bạn muốn giao dịch. Nhập khối lượng và chọn loại lệnh: lệnh thị trường hoặc lệnh chờ, sau đó chọn Mua hoặc Bán. Nếu bạn muốn đặt lệnh chờ, bạn có thể chỉ định giới hạn Mua/Bán và dừng Mua/Bán. Tìm hiểu thêm thông tin trên các trang Đào tạo.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!