Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Tại sao nên giao dịch cổ phiếu thay vì mua?

Giao dịch CFD trên cổ phiếu công ty cho phép bạn mở và đóng vị thế bất cứ lúc nào. Điều này cho phép bạn phản ứng tức thì với những thay đổi của giá trị cổ phiếu. Khi bạn mua quyền sở hữu cổ phiếu của một công ty, bạn hy vọng nó sẽ tăng giá trị và lợi nhuận. Nhưng không phải lúc nào điều này cũng xảy ra.

Giả sử rằng bạn đoán trước được việc cổ phiếu của một công ty sẽ giảm giá trị vì một lý do nào đó. Nhưng bạn không sở hữu những tài sản đó. Điều này có nghĩa là hiểu biết sâu sắc đó của bạn sẽ bị uổng phí. Với giao dịch CFD trên cổ phiếu, bạn có thể sử dụng hiểu biết sâu sắc và kiến thức của mình về thị trường chứng khoán ngay cả khi giá cổ phiếu giảm.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!