Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Tại sao nên giao dịch hàng hóa?

Các thị trường CFD, đặc biệt là Forex, có thể khá biến động với các biểu đồ chứa đầy các đoạn ngoắt ngoéo và ngoằn ngoèo. Mặt khác, giá cả hàng hóa thường giữ nguyên xu hướng trong thời gian dài hơn. Nếu thận trọng phân tích và thực hành, nhà giao dịch có thể bắt đầu thu lợi nhuận đều đặn với hàng hóa. Các nhà giao dịch Forex sẽ nhận thấy hàng hóa là một phương tiện hiệu quả để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Ngoài ra, bạn không mua hàng hóa thực, bạn chỉ cần suy đoán về giá cả của chúng. Do đó, bạn được bảo vệ khỏi các biến động không lường trước được trên thị trường như hậu cần hàng hóa.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!