Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Giao Dịch & Sản Phẩm

Forex

Tìm hiểu về những điều cơ bản và lịch sử của thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới.

Ví Dụ Forex 

Giả sử bạn có quan điểm rằng tỷ giá hối đoái Euro / US Dollar sẽ tăng lên. Điều này có nghĩa rằng bạn mong đợi Euro mạnh hơn và đồng đô la Mỹ yếu hơn (đồng tiền đầu tiên trong cặp được gọi là tiền tệ cơ bản và nó là tiền tệ mà bạn quyết định mua hoặc bán).

Yêu cầu ký quỹ là 1% có nghĩa là bạn có thể giao dịch 100 lần những gì bạn có trong tài khoản của bạn. Nếu bạn có 2.000 £ trong tài khoản của bạn, bạn có thể giao dịch giá trị lên đến £ 200.000 Eur / Usd. Nếu GBP / EUR là 1,1500 thì điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch 230.000 Eur / Usd (£ 200.000 x 1,1500).

Do đó, giả sử bạn chọn mua 100.000 Eur / Usd. Nếu bạn đang sử dụng nền tảng MetaTrader thì bạn sẽ phải mua tương đương 1 lot cặp Eur/Usd, mặc dù bạn có thể giao dịch ít hơn chẳng hạn 0,1 lot tương đương với 10.000 Eur / Usd.
Do đó, giả sử rằng bạn quyết định mua 1 lot Eur / Usd trên MetaTrader. Sau đây là những ví dụ về những gì có thể xảy ra. Lưu ý: Khi bạn mua (mong muốn thị trường đi lên), bạn đang kỳ vọng giá sẽ lên cao hơn, và khi bạn bán (mong muốn thị trường đi xuống), bạn đang kỳ vọng giá sẽ xuống thấp hơn.

Thị trường đi xuống

Bạn đã mua 1 Lot  tại 1.3552
Giá hiện tại là 1.3515
Bạn đóng trạng thái của bạn và Bán
Bạn lỗ
1.3552 - 1.3515 = 37 Ticks
Bạn mất 100,000 X 0.0037 = $370Thị trường đi lên

You đã mua 1 lot tại 1.3552
Giá hiện tại là 1.3580
Bạn đóng trạng thái của bạn và Bán
Bạn lời
1.3552 - 1.3580 = 28 Ticks
You kiếm được 100,000 X 0.0028 = $280

Vì vậy, trong ví dụ trên nếu bạn đã mua 1 lot Eur / Usd thì bạn đã hiểu làm thế nào bạn có thể kiếm lời khi giá tăng và mất tiền khi thị trường giảm.

Khi bạn mở một lệnh giao dịch mới thì nên đặt cắt lỗ tự động (stop loss) trước hoặc sau khi thực thi lệnh để quản trị rủi ro.

Lệnh cắt lỗ tự động sẽ bảo vệ số vốn của bạn khi thị trường biến đổi quá mạnh ngược với dự đoán của bạn. Nó sẽ tự động đóng lệnh giao dịch của bạn khi giá chạm tới mức chốt lỗ được đặt ra trước đó.

Xin lưu ý rằng trong một vài trường hợp lệnh dừng lỗ không được khớp chính xác mà được khớp ở một mức giá khác nhau đáng kể so với mức bạn cài đặt ban đầu. Điều này được gọi là 'lỗ hổng (Gapping)'.

Bạn cũng có thể đặt giới hạn hoặc cài đặt chốt lời (take profit) tự động vào lệnh giao dịch của bạn. Khi thị trường di chuyển theo hướng bạn hy vọng, nếu nó đạt đến một mức giá định sẵn mà bạn đã chọn trước đó thì lệnh giao dịch sẽ tự động đóng.

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.