Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Giao Dịch & Sản Phẩm

Hàng Hóa

GKFX Prime cung cấp cho khách hàng dịch vụ giao dịch hàng hóa từ hơn một trăm thị trường toàn cầu

Kim Loại

GKFX Prime cung cấp CFDs vàng, bạc và đồng trên MT4.

Vàng

Mặc dù thường được sử dụng để đầu cơ trong thị trường thế giới tài chính, vàng cũng là một đại diện kỹ thuật cho tiền tệ. Chúng tôi báo giá vàng so với USD.

Nhà đầu tư thường sử dụng vàng để đầu cơ khi có sự không chắc chắn trong thị trường tài chính. Nó có thể được sử dụng để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn hoặc hedging để quản lý rủi ro. Vàng đã được đánh giá cao bởi loài người hàng ngàn năm qua, tuy nhiên trước khi phát minh ra CFDs, vàng là một tài sản đắt tiền để giao dịch bởi sự quý giá tự nhiên của nó.

GKFX Prime cung cấp CFDs vàng cho phép khách hàng giao dịch vàng dựa trên ký quỹ, mà không cần phải mua nó ở dạng vật chất.

Bạn có thể giao dịch vàng trực tuyến bắt đầu từ 0.1 lots. 

Bạc

Nhà đầu tư cũng sử dụng bạc để đầu cơ trên thị trường tài chính, và nó cũng được sử dụng trong ngành công nghiệp điện.

Giống như vàng đôi khi bạc có tương quan với thị trường tiền tệ và chứng khoán, nó có thể được sử dụng để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn hoặc hedging để quản lý rủi ro.

Chúng tôi báo giá bạc so với đô la Mỹ.

GKFX Prime cung cấp CFDs bạc cho phép khách hàng giao dịch bạc dựa trên ký quỹ, mà không cần phải mua nó ở dạng vật chất.

Bạn có thể giao dịch bạc trực tuyến bắt đầu từ 0.1 lots. 

Đồng

Đồng được giao dịch để sử dụng trên nhiều ngành như xây dựng và công nghệ. Giống như vàng và bạc, chúng tôi báo giá đồng với USD.

Các nhà phân tích thường sử dụng giá đồng như một chỉ số đo lường sự tăng trưởng của các thị trường mới nổi trên thế giới vì nó có nhu cầu cao đối với các nước có nền kinh tế đang phát triển.

GKFX Prime cung cấp CFDs đồng cho phép khách hàng giao dịch giá đồng dựa trên ký quỹ mà không cần phải mua nó ở dạng vật chất.

Bạn có thể giao dịch đồng trực tuyến bắt đầu từ 0.1 lots

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.