Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Giao Dịch & Sản Phẩm

Market Information Sheets (MIS)

Ngoại hối và Hợp đồng Chênh lệch với GKFX Prime là cả hai sản phẩm được giao dịch ký quỹ

 
Thị Trường FX Được Cung Cấp
Chúng tôi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi một trong những lựa chọn lớn nhất về các cặp tiền tệ trên thế giới và tỷ lệ ký quỹ cạnh tranh nhất đồng thời luôn giữ spreads ở mức thấp nhất có thể. Ngoài ra chúng tôi cung cấp thêm rất nhiều sản phẩm giao dịch khác bao gồm cả ít thanh khoản và nhiều thanh khoản để đa dạng hóa công cụ quản trị rủi ro và đầu cơ cho nhà đầu tư. Để xem toàn bộ sản phẩm tài chính của chúng tôi, xin vui lòng bấm vào về Bảng Thông Tin Thị Trường (Market Information Sheets - MIS) của chúng tôi.

Tải Về Files PDF

Nếu bạn không có Adobe Reader bạn có thể tải nó vế bằng cách nhấp vào đây

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.