Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Giao Dịch & Sản Phẩm

Market Information Sheets (MIS)

Ngoại hối và Hợp đồng Chênh lệch với GKFX Prime là cả hai sản phẩm được giao dịch ký quỹ

 
Thị Trường FX Được Cung Cấp
Chúng tôi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi một trong những lựa chọn lớn nhất về các cặp tiền tệ trên thế giới và tỷ lệ ký quỹ cạnh tranh nhất đồng thời luôn giữ spreads ở mức thấp nhất có thể. Ngoài ra chúng tôi cung cấp thêm rất nhiều sản phẩm giao dịch khác bao gồm cả ít thanh khoản và nhiều thanh khoản để đa dạng hóa công cụ quản trị rủi ro và đầu cơ cho nhà đầu tư. Để xem toàn bộ sản phẩm tài chính của chúng tôi, xin vui lòng bấm vào về Bảng Thông Tin Thị Trường (Market Information Sheets - MIS) của chúng tôi.

Tải Về Files PDF

Nếu bạn không có Adobe Reader bạn có thể tải nó vế bằng cách nhấp vào đây

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm giao dịch dưới đòn bẩy đều có mức độ rủi ro nhất định. Các sản phẩm này không phù hợp với toàn bộ các nhà đầu tư và số tiền thua lỗ có thể vượt qua số vốn ban đầu của bạn. Hãy đảm bảm rằng bạn nắm được những rủi ro này và tham vấn lời khuyên độc lập nếu cần. Để biết thêm thông tin vui lòng xem toàn bộ điều khoản Cảnh báo rủi ro , Điều khoản kinh doanh Chính sách bảo mật riêng tư .