Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

QUẢN LÝ TẤT CẢ TÀI KHOẢN CỦA BẠN TRONG MỘT NỀN TẢNG

GKFX Prime cung cấp các giải pháp quản lý tài khoản dễ dàng cho các nhà quản lý tiền, IB và nhà giao dịch chuyên nghiệp
. Bạn có thể đặt lệnh và theo dõi giao dịch từ các tài khoản khác nhau ở một nơi, một cách dễ dàng!
Các nền tảng của chúng tôi được thiết kế nhằm mang lại sự thuận tiện và truy cập dễ dàng với một thao tác đăng nhập và giao diện người dùng (UI) đơn giản.

Chúng tôi cung cấp hai giải pháp cho nhu cầu quản lý nhiều tài khoản của bạn: Phần mềm quản lý Nhiều Tài khoản và
phiên bản MT4 Multi-Terminal

MAM

Tài khoản MAM cho phép tất cả các loại lệnh thông thường được thực hiện
đồng thời, an toàn trên nhiều tài khoản, chỉ từ một tài khoản chính.
Công nghệ MAM của chúng tôi cho phép bạn phân bổ giao dịch theo năm mô-đun khác nhau.

  • Thay đổi các thông số phân bổ tức thì
  • Kiểm soát tất cả các tài khoản từ một giao diện đơn
  • Xử lý tất cả các loại lệnh giống như MetaTrader
  • Theo dõi vốn tức thời và Lãi&Lỗ theo thời gian thực

MT4 MULTI-TERMINAL

Một nền tảng hiệu quả dành cho các nhà giao dịch vận hành nhiều tài khoản,
thường quản lý khoản đầu tư của một khách hàng vào thị trường ngoại hối.

  • Quản lý hơn 100 tài khoản cùng một lúc
  • Đặt tất cả các lệnh thực hiện ngay & lệnh chờ
  • Nhận báo giá & cập nhật tin tức
  • Tương tự thiết kế và giao diện người dùng của máy khách MT4

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!