Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

MAM: TẤT CẢ TÀI KHOẢN, MỘT GIAO DIỆN

GKFX Prime cung cấp Phần mềm quản lý Nhiều Tài khoản (MAM) để thay thế cho phần mềm quản lý tiền và tài khoản.
Nền tảng này tập hợp các nhà quản lý tiền và những khách hàng đang tìm kiếm chuyên gia để quản lý tiền của họ.

MAM đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch vận hành đồng thời nhiều tài khoản.
Phần mềm MAM cho phép bạn phân bổ các giao dịch vào 5 môđun khác nhau.

Linh hoạt

Thay đổi thông số
tức thì

Thuận tiện

Tất cả tài khoản, một
giao diện

Linh hoạt

Theo dõi Lãi&Lỗ và
vốn tức thời trong thời gian thực

Tương thích

Cho phép chạy Expert
Advisors

QUẢN LÝ ĐA TÀI KHOẢN

Tài khoản MAM cho phép tất cả các loại lệnh thông thường được thực hiện đồng thời, an toàn trên nhiều tài khoản, chỉ từ một tài khoản chính. Công nghệ MAM của chúng tôi cho phép bạn phân bổ giao dịch theo năm mô-đun khác nhau.

CÁCH BẮT ĐẦU SỬ DỤNG MAM

Vui lòng điền vào mẫu bên dưới hoặc gửi e-mail cho chúng tôi tại địa chỉ accounts@gkfxprime.com
để yêu cầu quyền truy cập vào nền tảng MAM. Nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi
yêu cầu của bạn được xác nhận.

THANK YOU

TÌM HIỂU THÊM VỀ QUẢN LÝ ĐA TÀI KHOẢN (MAM)

Nền tảng MAM xử lý việc phân bổ như thế nào?

MAM có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch trên các hệ thống tùy ý hoặc tự động. MAM hỗ trợ 4 phương thức phân bổ theo khối lượng:

  • Phân bổ Lot (Lô)
  • Phân bổ phần trăm
  • Phân bổ tỷ lệ theo vốn tức thời
  • Phân bổ phần trăm vốn tức thời
Cách bắt đầu sử dụng MAM?

MAM là một nền tảng tùy chỉnh với một ứng dụng chuyên dụng. Sau khi được cài đặt vào máy tính, bạn cần phải thực hiện quy trình khởi tạo MAM để kết nối với máy chủ của chúng tôi. Tệp giấy phép máy chủ được cung cấp kèm gói cài đặt Máy khách MAM. Có thể tải tệp này qua menu File (Tệp)->Set License (Đặt giấy phép). Hệ thống yêu cầu mật khẩu tài khoản chính hợp lệ để khởi chạy. Nó hoạt động giống như Nền tảng máy khách MT4.

Làm thế nào để khởi tạo tài khoản Chính?

Khi tải ứng dụng lần đầu tiên, hãy chọn phương thức phân bổ trước khi tiếp tục.

Tiếp theo, chọn các tài khoản phụ trong menu bên dưới và nhấp vào Activate Selected (Kích hoạt tài khoản đã chọn).

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!