Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Giao Dịch & Sản Phẩm

Hàng Hóa

GKFX Prime cung cấp cho khách hàng dịch vụ giao dịch hàng hóa từ hơn một trăm thị trường toàn cầu

Dầu Thô

GKFX Prime cung cấp cho khách hàng dịch vụ giao dịch hàng hóa bao gồm cả dầu, vàng và bạc. CFDs kỳ hạn dầu Brent và dầu WTI của chúng tôi sẽ tự động hết hạn vào ngày ghi trên vé giao dịch.

Các ký hiệu cho thị trường dầu Brent và WTI được báo mỗi tháng bằng chữ cái và số đại diện cho tháng và năm hết hạn:

Tháng Một (F), Tháng Hai (G), Tháng Ba (H), Tháng Tư (J), Tháng Năm (K), Tháng Sáu (M), Tháng Bảy (N), Tháng Tám (Q), Tháng Chín (U), Tháng Mười (V), Tháng Mười Một (X), Tháng Mười Hai (Z).

Ví dụ như các hợp đồng tháng 12 năm 2014 sẽ được ký hiệu là BRENTZ4 và WTIZ4. Chúng tôi vẫn sẽ để lại những ký tự BRENT và WTI trên nền tảng MT4 để bạn có thể xem các thông tin về lịch sử giá, mặc dù bạn sẽ không thể giao dịch trên những ký tự này. Bạn chỉ có thể giao dịch trên những ký tự được báo mới hàng tháng.

Một tuần trước khi hết hạn, hợp đồng hàng tháng tiếp theo sẽ được hiển thị trên nền tảng giao dịch sẽ cho phép bạn đóng lệnh của bạn và / hoặc mở một lệnh mới cho khoảng thời gian tới.

Nếu bạn không đóng lệnh của bạn, nó sẽ tự động hết hạn vào ngày ghi trên vé giao dịch và lệnh đó sẽ đóng tại giá thanh toán.

Nếu bạn chưa từng giao dịch hàng hóa, bạn có thể học cách sử dụng nền tảng của chúng tôi bằng cách sử dụng một tài khoản ảo, đồng thời nâng cao kiến thức kinh doanh của bạn thông qua trang Kỹ Năng Giao Dịch của chúng tôi.

Bạn có thể tìm thấy một danh sách đầy đủ các sản phẩm hàng hóa của chúng tôi thông qua Bảng Thông Tin Thị TrườngĐể bắt đầu kinh doanh hàng hóa không mất phí hoa hồng xin mở một tài khoản thật.³

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.