Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

PAMM - SAO CHÉP GIAO DỊCH

PAMM là giải pháp thông minh của chúng tôi cho nhu cầu ‘sao chép giao dịch’ của khách hàng.
Các dịch vụ PAMM của GKFX Prime cho phép bạn đầu tư vào các chiến lược đã được chứng tỏ do các nhà giao dịch lão luyện thực hiện và đưa
chia sẻ lợi nhuận với bạn! Đối với các nhà giao dịch lão luyện, dịch vụ PAMM có nghĩa là khoản đầu tư bổ sung!

PAMM
Cho các Bậc thầy

Thiết lập chiến lược giao dịch và thu hút đề xuất.
Kiếm nhiều hơn từ các giao dịch thành công của bạn.

Tự đặt ra quy tắc của riêng bạn.
Thứ hạng cao hơn & thu hút được nhiều người theo dõi hơn!

PAMM sao chép chiến lược giao dịch của bạn một cách an toàn: Người theo dõi
không thể truy cập chiến lược của bạn.

PAMM
cho Người theo dõi

Bạn không có thời gian hay kinh nghiệm để giao dịch Forex?
Hãy để các chuyên gia giúp bạn thực hiện!

Hãy xem danh sách đề xuất của các Bậc thầy và chọn một đề xuất dựa trên rủi ro, mức phí và lợi nhuận dự kiến.

Đầu tư hoặc rút tiền của bạn bất cứ lúc nào: Bậc thầy không thể truy cập khoản đầu tư của bạn.

Dữ liệu theo
thời gian thực

Cập nhật liên tục cho
Người theo dõi để quan sát
khoản đầu tư của họ

Phân tích nâng cao

Các công cụ & biểu đồ hàng đầu dành cho Bậc thầy để cải thiện hiệu suất giao dịch

An toàn cho
cả đôi bên

Người theo dõi không thể truy cập
các chiến lược; Bậc thầy
không thể truy cập khoản đầu tư

Không rắc rối

Không cần phải có kinh nghiệm
giao dịch mới được mở
tài khoản Người theo dõi

TÀI KHOẢN BẬC THẦY HÀNG ĐẦU

Tài khoản Tổng lợi nhuận,% Lợi nhuận hàng ngày,% ROR
STCRoboost 88,9 4,38 0,29
Chen8888 22,4 26,06 0,14
Baby888 19,41 -0,25 0,11
dFX01 1,07 0 -0,03
STCRoboost 88,9 4,38 0,29

TÀI KHOẢN NGƯỜI THEO DÕI HÀNG ĐẦU

Tài khoản Quốc gia Ngày tham gia Tổng lợi nhuận,%
STCRoboost 88,9 4,38 0,29
Chen8888 22,4 26,06 0,14
Baby888 19,41 -0,25 0,11
dFX01 1,07 0 -0,03
STCRoboost 88,9 4,38 0,29
CÁCH TRỞ THÀNH
Bạn là Bậc thầy?
 • 1 - Mở tài khoản GKFX Prime
 • 2 - Truy cập MyGKFX Prime và chọn PAMM
 • 3 - Nhấp vào mở tài khoản PAMM
 • 4 - Tạo một đề xuất của Bậc thầy
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Bạn là Người theo dõi?
 • 1 - Mở tài khoản GKFX Prime
 • 2 - Truy cập MyGKFX Prime và chọn PAMM
 • 3 - Nhấp vào mở tài khoản PAMM
 • 4 - Chọn một sản phẩm để đầu tư

PAMM - F.A.Q.

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!