Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP
GKFX Prime Hall of Fame

GKFX Prime tiếp tục cung cấp các đặc quyền thay đổi và ý tưởng kinh doanh cho các IB. Đó là thời gian để các bạn tím kiếm cơ hội thắng chương trình này . GKFX Prime giới thiệu chương trình quyền lợi và quyền chọn độc quyền mới dành cho các IB với hoa hồng hấp dẫn tại Hall of Fame!

Chính sách ưu đãi là gì?

Chương trình Hall of Fame có sẵn và chào đón cho tất cả IB GKFX Prime. Bạn có thể kiếm được phần thưởng lên tới 45.000 USD tùy thuộc vào hoạt động hoặc số tiền đầu tư của bạn!

Reward Net Deposit ($) Trading Volume (Lot) Reward Amount ($)
Bronze 50,000 500 750
Silver 100,000 1,000 1,500
Gold 250,000 2,500 3,750
Platinum 500,000 5,000 7,500
Diamond 1,000,000 10,000 17,000
Elite 2,500,000 25,000 45,000

Đổi mới

Chuyển đổi tất cả các loại lưu lượng! Chương trình của chúng tôi không ngừng mở rộng để bao gồm tất cả các dạng đối tác liên kết.

Hỗ trợ về tư liệu

Các trang đích, biểu ngữ, sách điện tử, video và tiện ích con được cung cấp bằng ngôn ngữ của bạn!

Tỷ lệ chuyển đổi cao

Nhận mức hoa hồng cao nhất có thể với chương trình tiếp thị tối ưu hóa của chúng tôi

Quản lý chuyên biệt

Quản lý đối tác liên kết được chỉ định cho bạn sẽ liên tục hướng dẫn bạn thực hiện các nỗ lực chuyển đổi

Toàn quyền truy cập

Nhận được số liệu thống kê trực tuyến, các báo cáo và tất cả thông tin liên quan để đo lường hiệu suất của bạn

Độ tin cậy

Thanh toán đúng hạn và chính xác cho các khoản hoa hồng và chiết khấu với độ chính xác tuyệt đối

Tham gia bằng cách nào ?

Bạn có thể tham gia chương trình Hall of Fame bằng cách gửi email tham gia chương trình về tài khoản của chương trình tại: supports_vn@gkfxprime.com và sau đó bắt đầu hành trình tham gia cuộc thi đầy thú vị tại GKFX PRIME.
Nhanh tay để nắm bắt ưu đãi trong thời gian có hạn!
Kiểm tra Điều khoản và Điều kiện tại đây và tìm hiểu thêm về chương trình Hall of Fame.

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!