Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

NHÃN TRẮNG

Quan hệ đối tác Nhãn trắng được phát triển nhằm hỗ trợ Nhà quản lý Tiền và Đối tác giới thiệu uy tín
những người muốn sử dụng thương hiệu môi giới của riêng mình.

Giải pháp Nhãn trắng của chúng tôi đơn giản nhưng mạnh mẽ; cấp quyền truy cập các thị trường hàng đầu trên
máy chủ tiên tiến của chúng tôi. Vì vậy, bạn có thể xây dựng vòng tròn của riêng mình trong khi dựa vào nền tảng mạnh mẽ của chúng tôi! Nhãn trắng
giảm thiểu chi phí hoạt động cho bạn, và nó hoàn toàn có thể tùy chỉnh.

Nhãn trắng rất tốt để tạo thu nhập bổ sung từ mạng lưới nhà giao dịch uy tín của bạn! Chúng tôi
cung cấp môi trường giao dịch công bằng và minh bạch cho khách hàng của bạn. Bạn sẽ nhận được chênh lệch cạnh tranh và
chương trình bồi thường tốt.

Điều kiện hàng đầu

Doanh thu cạnh tranh
Mô hình chia sẻ và
Chênh lệch hẹp

Toàn quyền truy cập

Bộ phận hậu bị
tùy chỉnh với CRM và
theo dõi trong thời gian thực

Hỗ trợ hàng đầu

Hỗ trợ SEO và
phát triển Web
để tích hợp

Quản lý chuyên biệt

Quản lý được chỉ định của bạn không ngừng hướng dẫn bạn thực hiện

Giáo dục

Tài liệu hướng dẫn,
công cụ và tài nguyên
học tập

Máy chủ đáng tin cậy

Định giá chính xác, Thực hiện lệnh nhanh và độ chính xác tuyệt đối

Cách đăng ký Nhãn Trắng

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây để đăng ký dịch vụ Nhãn Trắng của chúng tôi và cho phép khách hàng của bạn giao dịch trên các máy chủ mạnh mẽ của chúng tôi
với thương hiệu của bạn trên đó. Hoặc là bạn cũng có thể gửi e-mail trực tiếp cho chúng tôi tới địa chỉ accounts@gkfxprime.com


پہلا نام مطلوب ہے
آخری نام مطلوب ہے
ملک ضروری ہے
ای میل مطلوب ہے
فون مطلوب ہے
GỬI

THANK YOU

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!