Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

E-Mails to Safe List

Keep yourself updated with our useful e-mails about forex trading

CÁCH NHẬN ĐƯỢC EMAILS CỦA GKFX PRIME

Xin chào Nhà đầu tư,

Cảm ơn bạn đã thêm Email chúng tôi vào Safe List của bạn. Kể từ bây giờ, mails chúng tôi gửi cho bạn sẽ không còn rơi vào thư mục Spam nữa.
Ở đây bạn có thể tìm thấy các bước cần thiết cho mỗi tài khoản e-mail.

GMAIL

p-c
 • 1)Trên máy tính hoặc điện thoại di động, mở tài khoản Gmail của bạn
 • 2)Ở bên trái, nhấp vào Thư mục Spam. Nếu bạn không thấy Spam, hãy nhấp vào Danh sách mở rộng.
 • 3)Mở email GKFX Prime được gửi từ chúng tôi
 • 4)Ở đầu trang, nhấp vào nút Không phải spam

Bạn cũng có thể thêm chúng tôi vào Danh bạ của mình, chúng tôi sẽ đánh giá cao điều đó.

 • Gõ https://contacts.google.com/
 • Nhấp vào Nút + ở cuối trang để Thêm liên hệ mới
 • Thêm mail của GKFX Prime làm địa chỉ liên hệ
1 2

YAHOOMAIL

p-c

Để đánh dấu email của chúng tôi là ‘’Không phải Spam’’

 • 1)Trên máy tính hoặc điện thoại di động, mở tài khoản Yahoo Mail của bạn
 • 2)Ở bên trái, nhấp vào Thư mục Spam. Nếu bạn không thấy Spam, hãy nhấp vào Danh sách mở rộng.
 • 3)Mở email GKFX Prime được gửi từ chúng tôi
 • 4)Ở đầu trang, nhấp vào nút Không phải spam
1 2

Bạn cũng có thể thêm chúng tôi vào Safe List của bạn

 • Mở tài khoản Yahoo! email. Điền vào mật khẩu của bạn, vv, theo yêu cầu.
 • Nhấp vào "Settings". Nằm ở phần trên cùng bên phải màn hình của bạn.
 • Chọn "Cài đặt khác"
 • Nhấn vào "Bộ lọc" trong bảng điều khiển bên trái
 • Chọn "Thêm bộ lọc mới".
 • Nhập địa chỉ email trong Tên Bộ lọc
 • Kéo xuống dưới, ở mục "Chọn một thư mục để chuyển đến", chọn "Hộp thư đến".
 • Trình đơn kéo xuống nằm trong "Chọn một thư mục để di chuyển đến".
3 4 5 6

HOTMAIL / OUTLOOK

p-c

Kiểm tra thư mục "Email rác"

Nếu bạn đã đăng ký nhận email của chúng tôi nhưng email đó lại nằm trong thư mục thư rác, thì quá trình chỉnh sửa rất đơn giản. Chỉ cần nhấp vào "Hiển thị nội dung" để xem nội dung email. Bây giờ hãy nhấp vào "đánh dấu là an toàn". Tất cả các email chúng tôi gửi trong tương lai sẽ chuyển đến hộp thư đến của bạn.

Đây là cách thêm địa chỉ email vào tài khoản Hotmail của bạn để đảm bảo rằng email luôn được chấp nhận và không được gửi vào thư mục rác.

 • Mở tài khoản Hotmail của bạn. Nhập mật khẩu của bạn, v.v., theo yêu cầu
 • Nhấp vào "Tùy chọn" nằm ở phần trên cùng bên phải của màn hình (bên dưới địa chỉ email của bạn)
 • ​Nhấp vào "Người gửi an toàn và bị chặn" trong "Email rác"
 • Nhấp vào "Người gửi an toàn"
 • Nhập địa chỉ email
 • Nhấp vào "Thêm vào danh sách"
 • Kiểm tra lại lần nữa và bạn đã hoàn tất!
1 2 3 4 5

YANDEX MAIL

p-c

Nếu bạn đã đăng ký nhận email của chúng tôi nhưng email vẫn bị coi là spam, bạn có thể sửa bằng cách nhấp vào Không phải spam! trên trang khi đọc tin nhắn. Địa chỉ email của chúng tôi sẽ được đưa vào Hộp thư đến.

Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ lúc nào trong Tất cả cài đặt → Bộ lọc tin nhắn. Để thêm địa chỉ và nhấp vào Thêm.

1 2 3

MACMAIL

p-c
 • 1)Mở Email của bạn
 • 2)Ctrl-nhấp vào địa chỉ email của người gửi và chọn "Open in Address Book".
 • 3)Xác minh chi tiết liên lạc của người gửi.
 • 4)Nhấp vào Lưu.

163/126 MAIL

p-c
 • Từ màn hình hộp thư của bạn, hãy nhấp vào cài đặt, sau đó chọn cài đặt chung.
 • Nhấp vào Chống Spam/ Black-white lists, sau đó chọn thêm White lists


   
 • Nhập hoặc sao chép và dán địa chỉ của chúng tôi vào chỗ nhập Email và sau đó nhấp vào nút Lưu.
 • 点击设置菜单下的常规设置
 • 进入邮箱安全设置页面内,点击反垃圾/黑白名单,然后点击添加白名单
 • 在弹出框里输入邮箱地址,之后点击确定即可完成
1 2 3 4

QQ MAIL

p-c

Kiểm tra Thư mục rác

Nếu bạn đã đăng ký nhận email của chúng tôi nhưng email đó lại nằm trong thư mục thư rác, thì quá trình chỉnh sửa rất đơn giản. Chỉ cần nhấp vào "Hiển thị nội dung" để xem nội dung email. Bây giờ hãy nhấp vào "đánh dấu là an toàn". Tất cả các email chúng tôi gửi trong tương lai sẽ chuyển đến hộp thư đến của bạn.

打开垃圾箱的邮件,点击这不是垃圾邮件即可

 • Từ màn hình hộp thư của bạn, hãy nhấp vào Cài đặt
 • Nhấp vào Chống Spam, sau đó chọn thêm White lists
 • Nhập hoặc sao chép và dán địa chỉ của chúng tôi vào chỗ nhập Email và sau đó nhấp vào nút Lưu.
 • 点击左上方的设置按钮
 • 进入设置页面,点击反垃圾按钮,然后点击设置邮件地址白名单
 • 输入邮箱地址,之后点击添加白名单即可完成
1 2 3 4

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH NGAY BÂY GIỜ!

Với GKFX Prime, không chỉ giới hạn ở các loại tiền tệ, bạn còn có thể giao dịch kim loại, dầu và chỉ số ở mức chênh lệch cố định chặt chẽ.

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.