Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Trách Nhiệm Xã Hội

Tại GKFX, sứ mệnh của chúng tôi là đưa sự toàn vẹn và chất lượng dịch vụ lên hàng đầu trong kinh doanh của chúng tôi

GKFX tin vào một xã hội mà tất cả mọi người đều được tự do tham gia vào đời sống kinh tế và văn hóa hàng ngày. Làm việc ở mọi nơi trên thế giới, chúng tôi ưu tiên việc bào vệ và cải thiện cuộc sống của những người ở trong những cộng đồng kém phát triển. Do đó chúng tôi tự hào khi tham gia vào một chuỗi những sự kiện tập trung chủ yếu vào giáo dục và đổi mới, qua đó phản ánh văn hóa của GKFX là một tổ chức huấn luyện và học tập, nơi mà mọi kỹ năng của mỗi người đều có ích.

Nhiệm vụ của chúng tôi tại GKFX có mở rộng qui mô hơn so với các hoạt động thông thường và do đó đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi có nhiều ảnh hưởng tốt lên đời sống kinh tế văn hóa hàng ngày. Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là tăng thái độ trách nhiệm đoàn thể. Chúng tôi còn quyên góp một phần của lợi nhuận hoạt động, tích cực tiếp xúc với cộng đồng và hỗ trợ các dự án văn hóa giáo dục. 

GKFX thực hiện một loạt các dự án giáo dục và văn hóa nhằm đóng góp cho sự phát triển xã hội trên nhiều quốc gia. Từ khi thành lập, GKFX liên tục cho ra những dự án  giúp thay đổi bộ mặt những nước kém phát triển thành những cộng đồng hiện đại và đáng kính trọng.

Dưới đây là một số tổ chức tình nguyện mà GKFX đã góp phần cho sự phát triển của họ:

 

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm giao dịch tài chính có sử dụng đòn bẩy tạo ra rủi ro lớn cho số vốn của bạn. Nó không phù hợp cho tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn tiền gửi ban đầu của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan và tìm kiếm sự tư vấn độc lập nếu cần thiết. Xem đầy đủ Cảnh Báo Rủi Ro trên Điều Khoản Kinh Doanh và Chính Sách Riêng Tư của chúng tôi.