Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

CÁCH NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Để giao dịch Forex và CFD khác, bạn cần nạp số tiền đầu tư nhất định làm ký quỹ. Bạn có thể
nạp số tiền mà bạn muốn để giao dịch trong số dư tài khoản GKFX Prime của bạn một cách dễ dàng.

Đăng nhập Khu vực Khách hàng An toàn (SCA) trên trang Bảng điều khiển của MyGKFXPrime.

NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CỦA BẠN

Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ để phản ánh tức thì số tiền nạp trên số dư tài khoản của bạn. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các công nghệ ví điện tử hoặc chuyển khoản ngân hàng nếu chúng phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

THẺ TÍN DỤNG

Phương thức nhanh nhất… GKFX Prime
chấp nhận tất cả các loại thẻ tín dụng chính để cho phép
nạp tiền dễ dàng.

NẠP TIỀN NGAY

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Điện chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản
ngân hàng của bạn tới tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy
thông tin chi tiết sau khi đăng nhập.

NẠP TIỀN NGAY

VÍ ĐIỆN TỬ

Phương thức thay thế dành cho người dùng Neteller hoặc
Skrill để có thể chuyển khoản thanh toán
nhanh chóng và an toàn

NẠP TIỀN NGAY

NHẬN TIỀN THƯỞNG!

Khi quy trình hoàn tất, thay đổi sẽ được phản ánh trong số dư của bạn và bạn sẽ có thể sử dụng tiền của mình để
giao dịch ngay lập tức. Ngoài ra, bạn sẽ sớm nhận được thư xác nhận từ chúng tôi.

TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁCH NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CỦA BẠN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!