Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

CÁCH RÚT TIỀN

Rút tiền & lợi nhuận từ tài khoản của bạn cũng dễ như nạp tiền! Bạn có thể rút
lợi nhuận đã quyết toán của mình bằng một vài bước đơn giản sử dụng một số phương thức.

Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào tài khoản MyGKFX Prime của bạn. Vào mục Tiền và chọn Rút tiền. Chọn tài khoản mà bạn
muốn rút tiền và tiến hành yêu cầu.

Thẻ tín dụng/ghi nợ là phương thức rút tiền thuận tiện nhất. Phương thức thay thế là sử dụng chuyển khoản ngân hàng.

THẺ TÍN DỤNG

GKFX Prime thanh toán tiền trực tiếp vào thẻ tín dụng của bạn nếu bạn sử dụng thẻ đó để nạp tiền. Nếu bạn sử dụng nhiều nguồn, bạn có thể nêu rõ lựa chọn ưu tiên của mình.

RÚT TIỀN

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Trong trường hợp thẻ của bạn bị chặn hoặc không khả dụng, chúng tôi gửi thanh toán vào tài khoản ngân hàng của bạn. Chỉ cần gửi cho chúng tôi thông tin tài khoản!

RÚT TIỀN

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!