Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TIÊU CHUẨN CÓ CHÊNH LỆCH BIẾN ĐỔI

GKFX Prime có bốn tài khoản khác nhau dựa trên nhu cầu và mức độ kinh nghiệm khác nhau của nhà giao dịch.
Tài khoản tiêu chuẩn có chênh lệch biến đổi tuyệt vời dành cho những nhà giao dịch đang tìm kiếm chênh lệch đa dạng với cơ hội và không có phí bổ sung.

KHÔNG CHẮC CHẮN LOẠI TÀI KHOẢN NÀO PHÙ HỢP NHẤT VỚI BẠN?

Hãy tham khảo Bảng so sánh tài khoản của chúng tôi để biết tất cả các tính năng và điều kiện tương ứng.

Tiêu Chuẩn VIP Khả biến ECN ZERO True ECN
Chênh lệch thông thường từ 1.8 Từ 0.6 Từ 0.0 Từ 0.0*
Đồng tiền cơ sở EUR,USD,GBP EUR,USD,GBP EUR,USD,GBP USD
Các CFD khác 0.01 Lots 0.01 Lots 0.01 Lots 0.01
Khối lượng tối đa 50 Lots 50 Lots 50 Lots 50 Lots
Đòn bẩy* Lên tới 400:1 lên tới 400:1 lên tới 400:1 Lên tới 400:1
Các nền tảng MT4,WebTrader,MT5 MT4,WebTrader,MT5 MT4,WebTrader,MT5 MT4,WebTrader,MT5
Cặp FX 67 50 48 48
Không mất phí hoa hồng $10/lot FX $7 lot
Miễn phí qua đêm**
Ngưng giao dịch 20% 20% 20% 20%
Mức tiền nạp tối thiểu Tiền nạp $5.000 $1000 tiền nạp

* Mức đòn bẩy tối đa cho phép là 1000:1 miễn là vốn tức thời dưới $2.000.

 

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!