Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH VIP

Điều kiện giao dịch hàng đầu cho các khách hàng đặc biệt nhất của chúng tôi…
Chủ tài khoản VIP nhận được định giá tốt nhất và các công cụ miễn phí do GKFX Prime cung cấp

Phí chênh lệch

Từ 0,6 Pip

Mức lệnh dừng lỗ

20%

Phí hoa hồng

Không có

Tiền gửi tối thiểu

Phí qua đêm, Cổ tức

TÀI KHOẢNH NÀY CUNG CẤP NHỮNG GÌ?

Kiểm tra các điều kiện của tài khoản giao dịch của chúng tôi, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các phong cách giao dịch được yêu thích nhất
trên toàn thế giới. Mỗi loại tài khoản đi kèm với các điều kiện và lợi ích riêng

Các ích lợi

Chênh lệch thấp nhất và không mất phí hoa hồng, có sẵn với tài khoản VIP
của chúng tôi!

 • Tất cả các tính năng quan trọng
 • Phí chênh lệch thấp nhất
 • Đòn bẩy lên tới 400:1
 • Lệnh đóng chỉ 20%

Các loại tiền tệ

Định giá chung tuyệt vời và tập hợp
các cặp Forex hàng đầu
sẵn có dành cho bạn!

 • 50 cặp Forex
 • Tiền nạp: USD, EUR, GBP

Cách hợp đồng chênh lệch khác

Giao dịch cổ phiếu, chỉ số và
hàng hóa mọi lúc với
các điều kiện hàng đầu!

 • 5 loại hàng hóa
 • 13 chỉ số

Các đặc quyền khác

Tài khoản của bạn đi kèm với các đặc quyền hấp dẫn và
công cụ giao dịch hữu ích!

 • Trading Central
 • Công cụ MT4 Booster
 • Chỉ báo Autochartist
 • Công cụ Calculators

KHÔNG CHẮC CHẮN LOẠI TÀI KHOẢN NÀO PHÙ HỢP NHẤT VỚI BẠN?

Hãy tham khảo Bảng so sánh tài khoản của chúng tôi để biết tất cả các tính năng và điều kiện tương ứng.

Tiêu Chuẩn VIP Khả biến ECN ZERO True ECN
Chênh lệch thông thường từ 1.8 Từ 0.6 Từ 0.0 Từ 0.0*
Đồng tiền cơ sở EUR,USD,GBP EUR,USD,GBP EUR,USD,GBP USD
Các CFD khác 0.01 Lots 0.01 Lots 0.01 Lots 0.01
Khối lượng tối đa 50 Lots 50 Lots 50 Lots 50 Lots
Đòn bẩy* Lên tới 400:1 lên tới 400:1 lên tới 400:1 Lên tới 400:1
Các nền tảng MT4,WebTrader,MT5 MT4,WebTrader,MT5 MT4,WebTrader,MT5 MT4,WebTrader,MT5
Cặp FX 67 50 48 48
Không mất phí hoa hồng $10/lot FX $7 lot
Miễn phí qua đêm**
Ngưng giao dịch 20% 20% 20% 20%
Mức tiền nạp tối thiểu Tiền nạp $5.000 $1000 tiền nạp

 

 

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!