Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

LỊCH SỰ KIỆN FOREX VÀ CFD

Lịch sự kiện chia sẻ những tin tức quan trọng tác động tới các thị trường tài chính. Tất cả các sự kiện sắp diễn ra có thể tác động tới thị trường được đánh dấu trên
lịch sự kiện nhằm mang lại sự thuận tiện cho bạn. Lập kế hoạch cho giao dịch của bạn sao cho phù hợp và nắm bắt tình hình thị trường với các quyết định sáng suốt.

Các sự kiện được lên lịch đóng một vai trò lớn trong tâm lý thị trường. Tham khảo lịch sự kiện trước khi giao dịch và phân tích các sự kiện sắp diễn ra có liên quan đến
công cụ giao dịch của bạn. Sử dụng các bộ lọc để tinh chỉnh kết quả của bạn. Có công bố nào sắp tới về tỷ lệ việc làm từ chính phủ Mỹ không? Việc đó
sẽ tác động tới USD. EU đã lên lịch một công bố quan trọng về trái phiếu bằng đồng Euro? Việc đó sẽ tác động tới các cặp tỷ giá có EUR và trái phiếu bằng đồng Euro.

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!