Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

GÓI TĂNG CƯỜNG MT4/MT5

Nhận Gói Tăng cường MetaTrader của chúng tôi! Tăng cường nền tảng của bạn với 9 tiện ích bổ sung, được thiết kế để nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn! Bộ công cụ
cung cấp biểu đồ, chỉ báo và tùy chọn Giao diện Người dùng mới để tối ưu hóa và cải thiện hiệu suất của bạn trong khi giao dịch. Gói này sẵn có cho
tất cả khách hàng bán lẻ nạp ít nhất 2.500 USD. Tải về và cài đặt tiện ích bổ sung vào nền tảng của bạn một cách dễ dàng thông qua khu vực khách hàng của MyGKFXPrime.

TRÌNH QUẢN LÝ BÁO ĐỘNG

Trình quản lý báo động MT4 cảnh báo cho bạn về các hoạt động và có thể thay bạn tự động mở hoặc đóng giao dịch.

Các tính năng chính

 • Các trường đơn giản để đặt S/L, T/P tính bằng pip
 • Công cụ tính toán bật lên
 • Mẫu giao dịch bật lên cho các lệnh chờ và lệnh thị trường

TRADE TERMINAL

Một chế độ xem khác của cửa sổ MT với các tính năng nâng cao. Cung cấp quyền truy cập dễ dàng hơn vào một số vị thế để thực hiện nhanh chóng và chính xác. Sửa đổi nhanh hơn lệnh S/L, T/P và lệnh dời điểm cắt lỗ

Các tính năng chính

 • Mở lệnh thị trường, lệnh chờ và lệnh OCO nhanh hơn
 • Trình quản lý giao dịch chỉ với một cú nhấp chuột
 • Công cụ tính toán giao dịch & rủi ro
 • Tạo mẫu cho các tùy chọn lệnh phức tạp

MA TRẬN TƯƠNG QUAN

Phân tích mối tương quan giữa các công cụ. Thêm vào hoặc loại bỏ chúng khỏi bảng ma trận và để so sánh. Đặt khoảng thời gian cho các phạm vi và tùy chọn kích thước khác nhau.

Các tính năng chính

 • So sánh các sản phẩm từ thị trường Forex (Ngoại hối), Hàng hóa và Chỉ số
 • Chọn khoảng thời gian tương quan từ 1 giờ đến 1 tuần
 • Các tùy chọn hiển thị, phạm vi và kích thước khác nhau

CORRELATION TRADER (TRÌNH GIAO DỊCH TƯƠNG QUAN)

Bạn cần một cái nhìn chi tiết hơn? Hãy tìm hiểu qua về điểm số tương quan và các biểu đồ thị trường dễ dàng so sánh. Màn hình này cho phép bạn quản lý vị thế và so sánh các số liệu như lợi nhuận ròng cho mỗi sản phẩm.

Các tính năng chính

 • Mở và đóng lệnh,
 • Đặt lệnh S/L (Cắt lỗ) và T/P (Chốt lãi) trực tiếp từ biểu đồ
 • Chọn thang thời gian cụ thể cho các thị trường được chọn
 • So sánh số liệu cho từng công cụ

SENTIMENT TRADER (TRÌNH GIAO DỊCH CẢM TÍNH)

Bạn có thể đo lường tâm lý thị trường không? Công cụ này có thể! Xem tâm trạng và hướng thị trường chung của tất cả các công cụ ở một nơi, bao gồm cả lịch sử tâm lý.

Các tính năng chính

 • Hiển thị tùy chỉnh tâm lý thị trường và tâm lý theo lịch sử
 • Mở và đóng lệnh trực tiếp trong biểu đồ
 • Hiển thị tâm lý hiện tại và lịch sử tâm lý

TRÌNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Có toàn quyền kiểm soát các danh sách theo dõi cặp tiền và tất cả hoạt động của tài khoản trong một cửa sổ. Chọn cặp tiền, xem hoạt động giá và quản lý lệnh. Phân nhóm và xếp chồng giao dịch của bạn với giao diện người dùng tối giản nhưng đầy đủ chức năng.

Các tính năng chính

 • Đặt tên và lưu các cặp tiền ưa thích trong các nhóm thuận tiện
 • Điều hành các hoạt động giao dịch trực tiếp từ trình quản lý
 • Xem biểu đồ tổng quan cho mỗi cặp tiền

BẢN ĐỒ PHIÊN

Tổng quan nhanh thị trường trên toàn thế giới, bao gồm các múi giờ. Xem các sự kiện sắp tới và đọc các biến động của thị trường với các chỉ dấu được đánh mã màu.

Các tính năng chính

 • Hiển thị các thị trường lớn với dòng thời gian, cũng có cả giờ địa phương
 • Thông tin biến động giá cho từng phiên thị trường
 • Thông tin tài khoản bao gồm P/L (Lãi/Lỗ) thả nổi và sử dụng ký quỹ
 • Các chỉ dấu được đánh mã màu cho sự kiện trên lịch

EXCEL RTD

Tài khoản, nhãn và dữ liệu giá theo thời gian thực được hiển thị trên Excel, sử dụng các công thức đơn giản. Không cần vĩ mô, không cần lập trình. Bạn thậm chí có thể gửi các lệnh cơ bản trực tiếp từ tệp Excel!

Các tính năng chính

 • Không cần vĩ mô, không cần lập trình, không cần phần bổ sung XLL
 • Gửi lệnh giao dịch từ mã VBA trong Excel
 • Đặt dữ liệu tài khoản và dữ liệu giá thời gian thực vào Excel

NỀN TẢNG GIAO DỊCH MINI

Trade Terminal đơn giản hóa… Tập trung vào một thị trường cụ thể và kiểm soát giao dịch của bạn trực tiếp từ một cửa sổ bật lên nhỏ. Đặt T/P, S/L và lệnh dời điểm cắt lỗ theo pip và nhận cập nhật giá trực tiếp.

Các tính năng chính

 • Các trường đơn giản để đặt S/L, T/P tính bằng pip
 • Công cụ tính toán bật lên
 • Mẫu giao dịch bật lên cho các lệnh chờ và lệnh thị trường

CÁCH CÀI ĐẶT GÓI TĂNG CƯỜNG MT

Những khách hàng nạp tối thiểu $2.500 sẽ đủ điều kiện được nhận gói tăng cường miễn phí! Hãy tải xuống các chương trình bổ sung từ khu vực khách hàng MyGKFXPrime và tích hợp vào nền tảng giao dịch của bạn trên máy tính.

 • 1Đăng nhập vào khu vực khách hàng an toàn của bạn
 • 2Nhấp vào Tools (Công cụ), rồi vào MT Booster (Gói tăng cường MT).
 • 3Thực hiện theo các bước cài đặt và tích hợp chương trình này vào nền tảng của bạn
 • 4Khởi động lại nền tảng MetaTrader

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!