Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

VIDEO VỀ FOREX CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Tìm hiểu các yếu tố cốt lõi của việc giao dịch Forex với video dành cho cấp độ bắt đầu của chúng tôi, được tạo với thiết kế đơn giản
và đầy đủ thông tin! Các hướng dẫn của chúng tôi nhằm chỉ cho bạn cách nhanh chóng bắt đầu giao dịch! Bạn
luôn luôn có thể thay độ độ khó và theo dõi thêm video từ các chủ đề nâng cao!

PIP và LOT là gì ?
PIP và LOT là gì ?

PIP và LOT là 2 đơn vị được quy ước sử dụng khi giao dịch Forex để thống nhất nhiều đơn vị tiền tệ khác nhau. Một LOT chuẩn có giá trị tương đương 100,000 đơn vị tiền tệ. Ngoài ra, còn có 2 đơn vị LOT phổ biến là LOT mini (10,000) và LOT macro (1,000).

Làm sao để sử dụng MetaTrader hiệu quả?
Làm sao để sử dụng MetaTrader hiệu quả?

Metatrader là một nền tảng cho phép bạn giao dịch chứng khoán, forex trực tuyến, nhưng bạn đã biết cách sử dụng chúng một cách hiệu quả?

Thị Trường Bò và Gấu Là Gì?
Thị Trường Bò và Gấu Là Gì?

Thị Trường Bò và Gấu Là Gì?

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!