Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

PIP và LOT là gì ?

Mô tả ngắn

PIP và LOT là 2 đơn vị được quy ước sử dụng khi giao dịch Forex để thống nhất nhiều đơn vị tiền tệ khác nhau. Một LOT chuẩn có giá trị tương đương 100,000 đơn vị tiền tệ. Ngoài ra, còn có 2 đơn vị LOT phổ biến là LOT mini (10,000) và LOT macro (1,000).

Bản chép Video

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!