Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Education & Tools

Bid/Offer là gì?

Gần như mọi thị trường tài chính thế giới để có giá hai chiều. Đây là mức giá bạn có thể mua và bán tại thị trường cụ thể. Khi bạn mua bán CFDs, đồng tiền tệ bạn sử dụng luôn là đồng tiền cơ bản của thị trường đang giao dịch. Do đó một chứng khoán Anh được giao dịch bằng đồng Bảng Anh trong khi một hàng hóa Mỹ được giao dịch bởi đồng Đô La Mỹ.

Point/Pip/Tick là gì?

A point, pip or tick là một đơn vị chuyển động nhỏ nhất của thị trường. Ví dụ với cổ phiếu Vodafone của thị trường chứng khoán Anh, nó được giao dịch tính theo từng Pence. Là đơn vị nhỏ nhất, nó bằng 1/10 của 1 đồng xu. Chứng khoán từ tất cả quốc gia khác được định giá thông thường, Pháp là một ví dụ, giá cổ phiếu France Telecom là 16.95 có nghĩa là 16 Euro và 95 cent. Ở đây 1 cent là 1 tick. 

Giá trị tick là gì?

Biết giá trị tick của một giao dịch để giúp tính toán lời hoặc lỗ trong trường hợp nhất định đó là điều cần thiết. Nó đơn giản đại diện cho ám hiệu về tài chính của một điểm di chuyển trong giao dịch. Vậy nếu bạn mua £5,000 của Vodafone CFDs thì cho mỗi điểm chuyển động bạn sẽ lời hay lỗ £5,000/giá (thí dụ 142) = £35.21 tùy thuộc vào nó lên hay xuống. Bạn cũng có thể tính bằng số lượng CFDs bạn đã giao dịch. Một ví dụ là để mua  £5,000 giá trị của Vodafone CFD  bạn sẽ phải mua 3,521 CFDs (£5,000/£1.42). Vậy cho mỗi pence chuyển động giá trị tick sẽ là 3,521 x 0.01 = £35.21.

Kích cỡ của lô là gì ?

Một số nền tảng giao dịch được thiết kế để đơn giản hóa việc mua bán cho khách hàng. Ví dụ như Meta Trader dùng một hệ thống gọi là “lô” để nhập vào số lượng bạn muốn giao dịch. Trên MT4 1 lô bằng với 1 cố phần, và nó chỉ đơn giản như vậy. Nếu bạn muốn mua 500 cổ phần tương đương với 500 CFDs thì bạn phải mua 500 lô. Với CFD bạn có thể giao dịch theo đơn vị chục lô do đó bạn có thể hạn chế lượng mua vào. (Xin lưu ý rằng cho Ngoại Hối thì kích cỡ lô sẽ khác. Tất cả kích cỡ lô được ghi trên tờ Thông tin Thị trường của chúng tôi). 

Lệnh đặt hàng là gì ? (Quản lý rủi ro)

Một lệnh đặt hàng là một chỉ dẫn để mở hay đóng một vị thế tại một giá nhất định mà bạn đã chọn. Nó có ích khi bạn không thể theo dõi giá trực tiếp của thị trường đó, như là bạn có thể chọn tại giá nào thì muốn vào thị trường (bằng cách đặt một lệnh mở) hoặc thoát ra (bằng cách đặt một lệnh đóng). Lệnh đóng sẽ có ích trong việc hạn chế rủi ro hoặc lấy lời. Một lệnh sẽ có hiệu lực trên một thời gian nhất định và có thể sẽ được khởi động hoặc để hết hạn, tùy vào trường hợp. Chúng có thể hạn chế lỗ đến một mức nhất định nào đó, mặc dù không phải lúc nào cũng nhất thiết như vậy vì thị trường có nghỉ ở nhiều mức.

Lệnh Dừng và Giới hạn là gì?

Một lệnh dừng là chỉ dẫn được thực hiện khi giá của thị trường đến một mức nhất định mà được cho là không thuận lợi bằng giá thị trường bây giờ. Lệnh chặn lỗ là chỉ dẫn được thực hiện chỉ khi giá của thị trường đến một mức nhất định mà được cho là không thuận lợi bằng giá thị trường bây giờ, và nó thường dùng để đóng một vị thế bán. Một lệnh giới hạn là một chỉ dẫn được thực hiện tại một mức nhất định khi giá của thị trường được cho là thuận lợi hơn giá thị trường bây giờ. Lệnh này có thể dùng để mở hoặc đóng một vị thế. Ba ví dụ nêu trên là ba ví dụ lệnh khác nhau. Tất cả cố phần là Vodafone và giả sử rằng giá thị trường hiện tại đang là 141 – 142.  

Ví dụ của lệnh dừng

Bạn nghĩ giá của thị trường rơi xuống 135 và thấp hơn thế, và bạn muốn bán £5,000 Vodafone (3,700 CFDs) tại mức đó. Vậy bạn sẽ để lại một lệnh sẽ được thực thi tại điểm đó và nó sẽ mở một vị thế bán. Lệnh bạn để lại là Bán 3,700 Vodafone tại điểm dừng 135. Như bạn không đặt thời gian cụ thể cho việc bỏ lệnh này nó sẽ tiếp tục đến khi nó được thực hiện hay bị xóa bằng tay.

Ví dụ của lệnh chặn lỗ

Bạn đang thiếu 3,700 cổ phần Vodafone tại £1.30 và đang thua lỗ khi giá đang tăng. Bạn muốn giới hạn lỗ đến 35 tick, có nghĩa là tại (£1.30 £0.35) £1.65. Nếu nó được thực hiện tại giá trên thì bạn sẽ lỗ £1,295 (3,700 x £0.35). Lệnh mà bạn đưa ra ở vị thế mở là Mua 3700 Vodafone tại mức Chặn lỗ 165. Nếu mức giá lên đến 165 thì hệ thống sẽ loại bạn ra. Một ví dụ của lệnh giới hạn là bạn đang thiếu 3,700 Vodafone giá £1.41. Bạn muốn đặt một lệnh lấy lời khi giá giảm xuống £1.30. Vậy bạn sẽ ra lệnh Lấy lời tại vị thế của mình để mua 3,700 Vodafone tại 130. Nếu lệnh này được thực hiện thì bạn sẽ có thêm £407 (3,700 x £0.11).  

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.