Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Giao Dịch & Sản Phẩm

Chứng khoán là gì?

Equities, cũng được gọi là chứng khoán và cổ phiếu, là một tỷ lệ phần trăm của quyền sở hữu công ty đã được chia nhỏ và được chia sẻ. Cổ phiếu của các công ty được niêm yết công khai cho mọi nhà đầu tư trao đổi mua bán.

Các công ty niêm yết các cổ phiếu của chúng trên sàn giao dịch để gia tăng vốn cho hoạt động kinh doanh của chúng.

Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới niêm yết công khai cổ phiếu của chúng, cho phép các nhà đầu tư mua bán cổ phiếu trên nhiều lĩnh vực như công nghệ, tài chính, bán lẻ, khai thác khoáng sản, dược phẩm, vv để họ có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.