Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Giao Dịch & Sản Phẩm

Chứng khoán là gì?

Equities, cũng được gọi là chứng khoán và cổ phiếu, là một tỷ lệ phần trăm của quyền sở hữu công ty đã được chia nhỏ và được chia sẻ. Cổ phiếu của các công ty được niêm yết công khai cho mọi nhà đầu tư trao đổi mua bán.

Các công ty niêm yết các cổ phiếu của chúng trên sàn giao dịch để gia tăng vốn cho hoạt động kinh doanh của chúng.

Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới niêm yết công khai cổ phiếu của chúng, cho phép các nhà đầu tư mua bán cổ phiếu trên nhiều lĩnh vực như công nghệ, tài chính, bán lẻ, khai thác khoáng sản, dược phẩm, vv để họ có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm giao dịch dưới đòn bẩy đều có mức độ rủi ro nhất định. Các sản phẩm này không phù hợp với toàn bộ các nhà đầu tư và số tiền thua lỗ có thể vượt qua số vốn ban đầu của bạn. Hãy đảm bảm rằng bạn nắm được những rủi ro này và tham vấn lời khuyên độc lập nếu cần. Để biết thêm thông tin vui lòng xem toàn bộ điều khoản Cảnh báo rủi ro , Điều khoản kinh doanh Chính sách bảo mật riêng tư .