Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Giao Dịch & Sản Phẩm

Tại sao giao dịch chứng khoán?

Các nhà đầu tư mua cổ phiếu để thu lợi từ sự phát triển của công ty. Khi một nhà đầu tư mua cổ phần trong một công ty mà họ hy vọng nó tăng giá trị để có thể bán nó với giá cao hơn để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên giá trị công ty cổ phần không luôn luôn đi lên và giao dịch trên thị trường chứng khoán hiện nay xảy ra rất nhanh.

Khi bạn mua một cổ phiếu bạn phải đăng ký quyền sở hữu của bạn trên sổ đăng ký cổ đông hoặc giấy chứng nhận cổ phần của công ty. Điều này có thể được thực hiện bằng điện tử tuy nhiên khi bạn bán cổ phiếu của bạn thông thường phải mất 3 ngày để "giải quyết", có nghĩa là các khoản tiền được ghi có vào tài khoản của bạn.

Đây là lý do tại sao CFDs đã trở nên phổ biến. Ban đầu được sử dụng bởi các quỹ đầu tư và các chuyên gia nhưng các nhà đầu tư nhỏ cũng sớm nhận ra tiềm năng của công cụ đầu tư này là làm cho hoạt động giao dịch cổ phiếu trở nên đơn giản hơn. Tùy thuộc vào bạn mua hay bán mà bạn có thể lời hoặc lỗ nếu giá cổ phiếu tăng hoặc giảm. Nếu bạn giao dịch với GKFX Prime chúng tôi sẽ không lấy phí hoa hồng trên mỗi lệnh giao dịch của bạn³ và khi bạn đóng các giao dịch này thì lời hoặc lỗ sẽ được phản ánh ngay trong số dư tài khoản của bạn.

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.