BEST REGULATED
BROKER
BEST BROKER
OF ASIA

SẢN PHẨM GIAO DỊCH ĐA DẠNG

VỚI GKFX PRIME, BẠN KHÔNG CHỈ CÓ THỂ KIẾM TIỀN TỪ FOREX,
MÀ CÒN CÓ THỂ GIAO DỊCH VÀNG, DẦU, BITCOIN, CỔ PHIẾU, CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN

 • FOREX

 • VÀNG

 • DẦU

 • BITCOIN

 • CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN

 • CỔ PHIẾU

GẶP NHÀ MÔI
GIỚI CỦA BẠN
 • NHÀ MÔI GIỚI
  ĐƯỢC QUẢN LÝ
 • Chương trình đào
  tạo online miễn phí
 • 100% tài khoản được
  chia tách riêng biệt
 • Tin tức tài chính
  được cập nhật
 • Spreads bắt đầu
  từ 0 pips
 • Không giới hạn
  tài khoản nhỏ nhất
 • Không có phí
  và hoa hồng
 • Đòn bẩy tối đa
  tới 1:1000

NHÀ MÔI GIỚI DANH GIÁ

GKFX Prime tự hào với danh tiếng và sự tin cậy của khách hàng với
những giải thưởng nhận được từ các tổ chức tài chính lớn trên thế giới

 • Best Broker of Indonesia in 2017
 • Best Broker of Asia in 2017
 • Best Forex Trading Platform 2017
 • Best Islamic Account Broker 2017
 • Giải thưởng hệ thống
 • Giải thưởng nhà môi giới tốt nhất ở Phi Châu và Trung Đông năm 2015